Utmelding

Send en mail til janfrodeneverdal@hotmail.com med beskjed om at du ønsker å avslutte medlemskapet i GBK.